Tính năng hội thảo trên web tương tác

"Nền tảng của chúng tôi được xây dựng để tạo ra trải nghiệm ảo tương tác nhất

Tính năng tham gia

Bỏ phiếu
Liên kết đến các slide thuyết trình
QnA
Tỷ lệ phiên / Diễn giả
Để sử dụng các tính năng tương tác này, hãy truy cập phiên, sau đó nhấp vào nút liên kết được cung cấp trong phiên. "