Khi nào yêu cầu hẹn gặp của tôi được chấp nhận?

Tất các các yêu cầu đặt lịch hẹn phải được xác nhận từ phía đối tác và họ sẽ được nhắc về yêu cầu lịch hẹn của Quý khách (dựa vào tấn suất email). Điều này đồng nghĩa với việc nếu quý khách gửi yêu cầu đặt lịch hẹn sớm, ứng dụng quản lý của quý khách sẽ có nhiều thời gian hơn trong việc nhắc nhở và cập nhật lịch hẹn với phía đối tác.