Cách xóa yêu cầu đặt lịch hẹn?

Nhấp vào Lịch hẹn đã nhận trong thẻ liên lạc của người đã gửi yêu cầu. Yêu cầu lịch hẹn sẽ được xóa tự động