Yêu cầu đặt lịch hẹn đến từ đâu?

Các yêu cầu đặt lịch hẹn được gửi đến quý khách từ các khách tham dự sự kiện thông qua ứng dựng. Họ gửi yêu cầu vì rất mong muốn được gặp gỡ và trao đổi cùng quý khách.

Quý khách có thể xem danh sách các yêu đầu đặt lịch hẹn bằng cách nhấp vào > Lịch hẹn đã nhận.