Danh sách khách tham dự rất dài. Tôi có thể tìm đối tác hoặc danh mục phù hợp bằng cách nào?

Nhấp vào thanh tìm kiếm phía góc trên của ứng dụng hoặc “Tìm kiến danh sách” tại để bắt đầu tìm. Quý khách có thể giới hạn danh sách bằng cách nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Quý khách cũng có thể chọn lựa dựa trên những hạng mục* được cung cấp.(Vd: Quốc gia, Chức vụ, Ngành…)

*Những hạng mục sẽ khác nhau đối với từng sự kiện