Tôi không thể kết nối với ứng dụng theo đường link được cung cấp.

Phiên bản trình duyệt của quý khách đã quá cũ. Vui lòng sử dụng các trình duyệt mới như  Google Chrome, Mozilla FireFox, Apple Safari or Microsoft Edge. Chương trình có thể gặp trục trặc với mạng nội bộ trong công ty.

Tuy nhiên, quý khách có thể sử dụng ứng dụng trên thiết bị di động (iPhone, iPad, các thiết bị dùng hệ điều hành Android).