Ứng dụng kết nối là gì và cách vận hành?

Ứng dụng kết nối sẽ mang đến những trải nghiệm mới cho quý khách tại sự kiện bằng cách kết nối quý khách với những đơn vị tham dự phù hợp, tạo ra những cơ hội liên kết riêng. Đây là dịch vụ hỗ trợ miễn phí cho các doanh nghiệp tham dự sự kiện.

Để sử dụng, chỉ cần nhấp vào đường link được gửi đến mail của quý khách.